Záruka

 

Ako distribútor značky Butlers spoločnosť Vidámnyik Kft. zaručuje, že spotrebiteľovi dodá výrobok, ktorý je bez chyby a nemá žiadne skryté poškodenia, alebo že spotrebiteľa na prípadné chyby upozorní.

Spoločnosť Vidámnyik Kft. zaručuje, že predávaný spotrebný tovar bude bez chyby fungovať po dobu najmenej 2 (u niektorých výrobkov 3) roky, pokiaľ bude používaný v súlade s jeho účelom.

Ak sa domnievate, že sme tento závazok nemohli splniť, obráťte sa čo najskôr na náš zákaznícky servis na adrese info@butlers.cz, uveďte číslo svojej objednávky a doklad o nákupe, aby sme mohli Vašu reklamáciu preveriť a zodpovedajúcim spôsobom postupovať ďalej.

(1) Pri uplatňovaní záruky alebo ručenia podľa zákona spotrebiteľ môže:

        (a) požadovať opravu alebo výmenu, s výnimkou prípadov, kedy je splnenie vybranej záruky nemožné, alebo kedy by to pre predávajúceho znamenalo neprimerané dodatočné náklady v porovnaní s plnením inej záručnej povinnosti. Pri posudzovaní sa prihliada k hodnote poskytnutej veci v bezchybnom stave, závažnosti porušenia zmluvy a nepohodlia spôsobeného spotrebiteľovi v dôsledku plnenia záručného práva;

        (b) pokiaľ nevzniká nárok na opravu alebo výmenu, alebo pokiaľ predávajúci odmietne vykonať opravu alebo výmenu, alebo nemôže splniť svoju povinnosť za podmienok stanovených v odstavci 2., môže spotrebiteľ požadovať primerané zníženie ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy nie je možné z dôvodu drobných chýb.

(2) Oprava alebo výmena musí byť vykonaná v primeranej lehote s ohľadom na vlastnosti veci a jej zamýšlané použitie, ku ktorému je vlastník oprávnený, bez toho aby to spotrebiteľovi spôsobovalo značné problémy.

(3) Ak nevykoná predávajúci opravu alebo ju nevykoná v primeranej lehote, môže spotrebiteľ chybu odstrániť sám alebo ju nechať odstrániť inou osobou na náklady predávajúceho.

(4) Spotrebiteľ má právo zadržať platbu až do odstránenia chyby alebo vykonania výmeny.

Doba trvania záruky je platná od dátumu dodania spotrebného tovaru spotrebiteľovi:

Pre výrobky v hodnote od 10 000 (cca 25 eur) do 250 000 HUF (cca 630 eur): 2 roky.

Pre výrobky nad 250 000 HUF (cca 630 eur): 3 roky.

Záruka sa vzťahuje na nasledujúce produkty dostupné v internetovom obchode:

- elektronické výrobky

- nábytok

- svietidlá

- umelé stromy

Záruka nemá vplyv na zákonné práva spotrebiteľa. Povinnou osobou v rámci tejto záruky je dovozca Vidámnyik Kft., ktorého kontaktné údaje a informácie nájdete v sekcií “Kontakty“ v internetovom obchode.

Naozaj chcete zmazať položku z košíka?
 
 
Zmazať