Ochrana osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyplnením objednávky, registráciou, prihlásením na odber newsletteru alebo prezeraním našich webových stránok umožňujete spoločnosti Vidámnyik Kft. so sídlom Alkotás u. 53., 1123 Budapest, zapísanej v obchodnom registri 01-09-896553, DIČ: 14272428-2-43 (ďalej len ako "Správca" či "Správca osobných údajov") využívať Vaše osobné údaje. Táto stránka má za úlohu Vás v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (GDPR) informovať o tom, aké informácie o vás zhromažďujeme, z akého dôvodu a akým spôsobom Vaše informácie využívame, aké sú Vaše práva ohľadom nami využívaných osobných údajov a akým spôsobom je u nás môžete uplatniť v súlade s GDPR nariadením.

 

AKÉ INFORMÁCIE O VÁS ZHROMAŽĎUJEME

V evidencii objednávok spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefón, adresa a údaj o cene. V prípade objednávky na firmu spracovávame názov firmy, sídlo firmy, IČO, DIČ. Tieto údaje najprv potrebujeme pre vybavenie objednávky, teda z dôvodu plnenia zmluvy. Po splnení zmluvy využívame osobné údaje z evidencie objednávok na ďalšie účely. Je v našom oprávnenom záujme udržiavať celú evidenciu objednávok z dôvodu právnej ochrany pred budúcimi spory. Vzhľadom k zákonnej záručnej lehote za akosť tovaru, premlčacej lehote a fungovania súdneho systému musíme spracovávať Vaše údaje z evidencie objednávok po dobu 6 rokov. Údaje z evidencie objednávok potom tiež využívame k naplneniu našej zákonnej povinnosti archivovať dokumentáciu z dôvodu možnej finančnej kontroly, a to po dobu 10 rokov.

V evidencii používateľov spracovávame Vaše osobné údaje v tom rozsahu, v akom nám ich poskytnete pri registrácii či úprave profilu, pri vytvorení objednávky alebo pri prepojení Vášho účtu so sociálnymi sieťami. Je v našom oprávnenom záujme viesť databázu užívateľov, navyše databáza umožní jednotlivým zákazníkom viesť a spravovať svoj profil v rámci registrácie na webových stránkach. Túto databázu okrem registračných účelov ďalej využívame pre identifikáciu osôb pri rokovaní s našou infolinkou, pri vybavovaní reklamácií alebo na marketingové účely (o tých sa viac dozviete nižšie). Údaje ďalej využívame pre spracovanie na marketingové účely. Opisu týchto osobných údajov sa detailne venujeme nižšie. Osobné údaje z dôvodu evidencie užívateľov držíme po dobu 5 rokov od Vašej poslednej uskutočnenej objednávky.

V rámci zaistenie prepravy a doručenia objednaného tovaru, ktorá je naplnením našej časti zmluvy, takisto spracovávame Vaše osobné údaje, ktoré odovzdávame partnerským prepravným spoločnostiam. Tieto údaje potom uchovávame po dobu 5 rokov od vytvorenia objednávky a to z dôvodu možnej reklamácie, ako zo strany zákazníka, tak zo strany prepravcu.

V rámci vylepšovania a skvalitňovania našej ponuky produktov, inovácie webových stránok www.butlers.sk, efektívneho zacielenie reklamných kampaní a ich vyhodnocovanie, využívame údaje získané vďaka "cookies". V prípade, že som na svojom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získavame údaje o Vašej návšteve webových stránok www.butlers.sk, prehliadaných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Ďalšie informácie o cookies a pravidlách ich používanie na webových stránkach www.butlers.sk nájdete TU.

 

NA AKÉ ÚČELY ÚDAJE  SPRACOVÁVAME?

Pre vybavenie Vašej objednávky a z dôvodu plnenia zmluvy, spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefón, adresa a údaj o cene. V prípade objednávky na firmu spracovávame názov firmy, sídlo firmy, IČO, DIČ.

Na marketingové účely spracovávame Vaše kontaktné údaje, ktoré nám vyplníte pri objednávke, registrácii alebo pri prihlásení k odberu newsletteru a ktoré využívame na zasielanie newsletteru a k väčšej relevantnosti nami zasielaných oznámení.

Pre ponuku našich produktov zákazníkom, využívame e-mailovú adresu, na ktorú zasielame obchodné oznámenia o produktoch súvisiacich s produktmi, ktoré ste predtým nakúpili na www.butlers.sk. Spracovanie vykonávame z dôvodu realizácie oprávnených záujmov Vidámnyik Kft. v podobe chýbajúceho priameho marketingu. Z tohto dôvodu nevyžadujeme so zasielaním týchto obchodných oznámení súhlas, ale z odberu obchodných oznámení sa môžete kedykoľvek odhlásiť, prípadne vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu. Zákazníkom, ktorí sa po nadobudnutí účinnosti týchto pravidiel v rámci objednávky na www.butlers.sk zaregistrujú, môžeme obchodné oznámenia zasielať na základe súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný a jeho neudelenie nemá vplyv na dokončenie Vašej objednávky. Súhlas udeľujete v priebehu registrácie na www.butlers.sk alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského konta. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom newsletteru alebo požiadať o odstránenie e-mailovej adresy z databázy newsletterov na      e-mailovej adrese info@butlers.sk. Ak súhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje naďalej pre účely zasielania obchodných oznámení spracovávať ani z vyššie uvedeného dôvodu realizácie oprávnených záujmov.

Pre ponuku produktov používateľom a ich propagáciu, využívame e-mailovú adresu, na ktorú zasielame obchodné oznámenia. V tomto prípade prebieha spracovanie osobných údajov iba na základe Vášho úplne dobrovoľného súhlasu. Jeho neudelení, nijako neobmedzuje využívanie webových stránok www.butlers.sk, ktoré môžete i na ďalej plnohodnotne využívať. Svoj súhlas udeľujete pri prihlásení k odberu newslettera na hlavnej stránke www.butlers.sk, kedy Vám potom na Vami zadanú e-mailovú adresu príde potvrdzovací e-mail po ktorého potvrdení, Vás zaradíme do databázy k odberu newslettera. Súhlas môžete tiež udeliť v priebehu registrácie v rámci používateľského účtu alebo neskôr pri úpravách Vášho používateľského účtu. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v rámci každého zaslaného newsletteru alebo požiadať o odstránenie e-mailovej adresy z databázy newsletterov na e-mailovej adrese info@butlers.sk. Naším hlavným cieľom je, aby Vás zasielanej informácie inšpirovali a z tohto dôvodu, je pre nás veľmi dôležité poznať Vašej spätnú väzbu v rámci reakcie na newslettre. Z odberu newslettera sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom príslušného odkazu, ktorý je súčasne každého newsletteru alebo prostredníctvom e-mailu na adresu info@butlers.ska Vaše kontaktné údaje nebudeme k zasielaniu newsletteru ďalej využívať.

Vernosť je u nás na prvej mieste. Veľmi si váži zákazníkov, ktorí sa k nám vracajú a za ich dlhodobú priazeň, ich radi odmeňujeme. Z tohto dôvodu potrebujeme okrem iného vedieť, ako dlho ste už naším zákazníkom, aké hodnoty dosahujú Vaše realizovanej objednávky alebo ako často si tovar objednávate. Na základe týchto údajov, sme Vám potom schopní odmeniť Vás za Vašu vernosť a z tohto dôvodu, je v našom oprávnenom záujme sledovať vyššie uvedené informácie u jednotlivých zákazníkov.

Pre skvalitňovanie webových stránok www.butlers.sk, pre lepšie zacielenie reklamy alebo vylepšovanie ponukou produktov, spracovávame "cookies", vďaka ktorým zisťujeme aké produkty si prezeráte, ako dlho ste na našich webových stránkach ao Vašej ďalšej aktivite a správanie na webových stránkach www. butlers.sk. Spracovanie informácií získaných vďaka "cookies" je možné len na základe Vášho úplne dobrovoľného súhlasu s používaním príslušných cookies. Pokiaľ chcete na svojom zariadení zakázať ukladanie cookies, môžete zmeniť nastavenia priamo vo svojom prehliadači. V prípade, že zakážete Vidámnyik Kft. ukladanie cookies, nemusia niektoré časti webových stránok pracovať správne. Ďalšie informácie o cookies, ich zmazanie a pravidlách ich používanie na webových stránkach www.butlers.sk nájdete TU.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu  e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

KOMU ÚDAJE ODOVZDÁVÁME A KTO K NIM MÁ PRÍSTUP?

Vaše osobné údaje sú používané výhradne pre naše interné potreby a to iba z vyššie uvedených dôvodov a pre plnenie zmluvy medzi Vidámnyik Kft. a zákazníkom.

Vidámnyik Kft. ako správcu, ďalej poveruje spracovaním osobných údajov a využíva služby i tretích strán - spracovateľov. ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľa. Spracovateľ je každý subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre Vidámnyik Kft. na účely a spôsobom, ktoré Vidámnyik Kft. stanovuje. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný Váš súhlas, odovzdávame údaje spracovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili.

 

V rámci objednávky môžu byť Vaše osobné údaje odovzdané dopravným spoločnostiam, ako napríklad:

  • DPD - Direct Parcel Distribution CZ s. R. O., So sídlom Poľná 135, 251 01 Říčany u Prahy
  • Pošta bez hraníc, prevádzkovateľ Frogman s.r.o., so sídlom Rybníky IV 738, 760 01 Zlín
  • Slovenské pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica 1

 

V marketingových a analytických systémoch tretích strán, spracovávame Vaše osobné údaje mimo objednávku, ako napríklad: 

  • Google LLC (nástroje pre on-line marketing)
  • Facebook, Inc. (nástroje pre on-line marketing) 
  • Heureka.sk (nástroje pre on-line marketing)
  • Unikum Solutions, so sídlom Pobrežná 667/78, 186 00 Praha 8 (on-line agentúra)
  • Premier system a.s., so sídlom Saturnovho 1/1197, 104 00 Praha Uhříněves (ekonomický informačný systém)
  • Simplia s.r.o., so sídlom Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5 (technická podpora e-shopu)

 

BEZPEČNOSŤ A KDE DATA UCHOVÁVÁME?

Dáta sú uchovávané na zálohovaných serveroch spoločnosti Vidámnyik Kft. a spoločnosti Simplia s.r.o., so sídlom Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5. Zabezpečenie a nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).

Prístup k systémom poskytujúcich zabezpečovanie dočasných osobné údaje našich zákazníkov je umožnený len obmedzenému počtu interných používateľov, pre ktorých je to vzhľadom na náplň ich práce nevyhnutné. Patriť medzi ne môžu napríklad zamestnanci pracujúci v oddelení zákazníckej starostlivosti či vybavovanie objednávok. Jednotliví pracovníci majú vždy prístup len k takému objemu osobných údajov, ktorý k svojej práci nevyhnutne potrebujú. Do všetkých kritických systémov spracovávajúcich osobné údaje našich zákazníkov je prístup obmedzený len v rámci internej siete a vyššie uvedené osoby v prípade ukončenia právneho vzťahu s nami automaticky stratí k Vašim osobným dátam prístup.

 

VAŠE PRÁVA V RÁMCI GDPR A AKO JE VYUŽIŤ?

Právo na sprístupnenie informácií ohľadom osobných údajov, ktoré Vidámnyik Kft. spracováva, o povahe a účelu spracovania osobných údajov a súčasne poskytnutie informácie ohľadom príjemcov osobných údajov mimo Vidámnyik Kft. Všeobecné informácie o spracovaní osobných údajov sú uvedené vyššie.

Právo na prístup k osobným údajom, ktoré ste Vidámnyik Kft. poskytli v rámci vytvorenia objednávky alebo v priebehu registrácie užívateľského účtu. Bude Vám oznámené či a aké konkrétne osobné údaje spracovávame a prípadne Vám tieto údaje budú sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní.

Právo na opravu osobných údajov v prípade ich nepresnosti či neúplnosti. Na túto skutočnosť nás môžete upozorniť a informovať prostredníctvom e-mailu info@butlers.sk a my ich bez omeškania opravíme. V prípade, že sa zaregistrujete na webových stránkach www.butlers.sk, môžete svoje osobné údaje upraviť sami priamo vo svojom užívateľskom účte. Písomnou žiadosťou na adresu sídla firmy Vidámnyik Kft., Alkotás u. 53., 1123 Budapest, alebo e-mailovú žiadostí na adresu info@butlers.sk je možné požiadať o odstránenie Vášho používateľského účtu a osobných údajov, ktoré nie sú nevyhnutné pre ďalšie spracovanie.

Právo na poskytnutie osobných údajov v štruktúrovanej a automatizované forme na základe Vášho súhlasu od Vidámnyik Kft. k inému subjektu. Vaše osobné údaje budú poskytnuté a odovzdané, Vám alebo na Vašu žiadosť inému správcovi osobných údajov, v bežne používanom a čitateľnom formáte.

Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov v rámci zasielania obchodných oznámení. Túto námietku možno vykonať zaslaním e-mailu na info@butlers.sk na základe ktorej Vidámnyik Kft. okamžite ukončia spracovanie osobných údajov pre tieto účely.

Právo na vymazanie osobných údajov, tj. Právo byť zabudnutý alebo právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov v prípade, že tieto osobné údaje už nie sú potrebné na vyššie uvedené účely alebo v prípade, že Vidámnyik Kft. nemá ďalej zákonný dôvod tieto údaje spracovávať, vrátane Vášho nesúhlasu s ďalším spracovaním osobných údajov. V týchto prípadoch máte právo požadovať vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracovanie osobných údajov prostredníctvom e-mailu na adresu info@butlers.sk a v prípade oprávnenosti Vášho nároku, budú bez odkladu takto spracované údaje vymazané. V prípade, že je ale spracovanie osobných údajov potrebných na výkon práva na slobodu prejavu a informácie, pre splnenie niektoré z našich právnych povinností alebo na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pre určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov, nemôžeme Vašu žiadosti vyhovieť a údaje vymazať.

Právo na odhlásenie z odberu newslettera v prípade, že si už ďalej neprajete byť informovaní o novinkách a akciách. Odhlásiť sa môžete kedykoľvek prostredníctvom e-mailu na adresu info@butlers.sk alebo kliknutím na príslušný odkaz, ktorý je súčasťou každého newslettera.

Právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27, Slovensko. Ak usúdite, že nedodržiavame práva a povinnosti v rámci spracovania osobných údajov, prosím kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu na info@butlers.sk a my sa vynasnažíme Vám vyjsť maximálne v ústrety. V prípade, že Vám nebudeme aj tak schopní vyhovieť a pomôcť, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27, Slovensko alebo prostredníctvom e-mailu info@pdp.gov.sk či statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAT?

V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok v rámci spracovania osobných údajov, nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adresu info@butlers.sk a my sa vynasnažíme Vám všetko objasniť a súčasne maximálne vyhovieť.  

 

OD KEDY ZÁSADY PLATÍ?

Tieto zásady nadobúdajú platnosť od 25. 5. 2018.

 

Naozaj chcete zmazať položku z košíka?
 
 
Zmazať