Obchodn├ę podmienky

ÔŁ« Sp├Ą┼ą

2. VLNA LETN├ëHO V├ŁPREDAJE A┼Ż - 60%


1. ├Üvodn├ę ustanovenia

1.1. Tieto obchodn├ę podmienky upravuj├║ z├íkladn├ę vz┼ąahy medzi pred├ívaj├║cim BT Retail s.r.o., so s├şdlom Vinohradsk├í 2828/151, PS─î 130 00 Praha 3, ┼Żi┼żkov, zap├şsan├í v obchodnom registri Okresn├ęho s├║du v Prahe v oddiele C, vlo┼żka 199999, I─î 24276481, DI─î CZ24276481 (─Ćalej len "pred├ívaj├║ci") a z├íkazn├şkom (─Ćalej len "kupuj├║ci").

Kupuj├║cim je spotrebite─ż alebo podnikate─ż. ┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á

Spotrebite─żom je ka┼żd├Ż ─Źlovek, ktor├Ż mimo r├ímca svojej podnikate─żskej ─Źinnosti alebo mimo r├ímca samostatn├ęho v├Żkonu svojho povolania uzatv├íra zmluvu s pred├ívaj├║cim alebo s ┼łou inak jedn├í.

Podnikate─żom je ten, kto samostatne vykon├íva na vlastn├Ż ├║─Źet a zodpovednos┼ą z├írobkov├║ ─Źinnos┼ą ┼żivnostensk├Żm alebo obdobn├Żm sp├┤sobom so z├ímerom ─Źini┼ą tak s├║stavne za ├║─Źelom dosiahnutia zisku. Za podnikate─ża je pova┼żovan├í oi. za ├║─Źelom ochrany spotrebite─ża tie┼ż ka┼żd├í osoba, ktor├í uzatv├íra zmluvy s├║visiace s vlastnou obchodnou, v├Żrobnou alebo obdobnou ─Źinnos┼ąou ─Źi pri samostatnom v├Żkone svojho povolania, pr├şpadne osoba, ktor├í kon├í v mene alebo na ├║─Źet podnikate─ża.

Obchodn├Ż vz┼ąah vznik├í vo chv├şli, ke─Ć kupuj├║ci odovzd├í pred├ívaj├║cemu v┼íetky po┼żadovan├ę ├║daje potrebn├ę na uzavretie platnej objedn├ívky. Ide o z├íkladn├ę ├║daje o kupuj├║com (meno a priezvisko, adresa, telef├│nne ─Ź├şslo, e-mailov├í adresa alebo in├ę ├║daje, ktor├ę maj├║ by┼ą uveden├ę na n├íkupn├Żch dokladoch) potrebn├ę k bezprobl├ęmov├ęmu vybaveniu objedn├ívky.

Obchodn├Ż vz┼ąah m├┤┼że by┼ą naviazan├Ż nasleduj├║cim sp├┤sobom:

1.2. Odoslan├şm z├ív├Ąznej objedn├ívky v syst├ęme internetov├ęho obchodu - po v├Żbere tovaru a vyplnen├ş v┼íetk├Żch po┼żadovan├Żch ├║dajov v prostred├ş internetovej predajne je naviazan├Ż platn├Ż obchodn├Ż vz┼ąah.

 

2. Ochrana osobn├Żch ├║dajov a zasielanie obchodn├Żch ozn├ímen├ş

2.1. Ochrana osobn├Żch ├║dajov kupuj├║ceho, ktor├Ż je fyzickou osobou, je poskytovan├í z├íkonom ─Ź. 101/2000 Zb. o ochrane osobn├Żch ├║dajov, v znen├ş neskor┼í├şch predpisov.

2.2. Kupuj├║ci s├║hlas├ş so spracovan├şm t├Żchto svojich osobn├Żch ├║dajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifika─Źn├ę ─Ź├şslo, da┼łov├ę identifika─Źn├ę ─Ź├şslo, adresa elektronickej po┼íty, telef├│nne ─Ź├şslo a ostatn├Żmi ├║dajmi uveden├Żmi vo svojom u┼ż├şvate─żskom ├║─Źte pri registr├ícii alebo nesk├┤r po─Źas jeho aktualiz├ície (─Ćalej spolo─Źne v┼íetko len ako "osobn├ę ├║daje").

2.3. Kupuj├║ci s├║hlas├ş so spracovan├şm osobn├Żch ├║dajov pred├ívaj├║cim, a to pre ├║─Źely realiz├ície pr├ív a povinnost├ş z k├║pnej zmluvy.

2.4. Kupuj├║ci berie na vedomie, ┼że je povinn├Ż svoje osobn├ę ├║daje (pri registr├ícii, vo svojom u┼ż├şvate─żskom ├║─Źte, pri objedn├ívke uskuto─Źnenej z webov├ęho rozhrania obchodu) uv├ídza┼ą spr├ívne a pravdivo a ┼że je povinn├Ż bez zbyto─Źn├ęho odkladu informova┼ą pred├ívaj├║ceho o zmene vo svojich osobn├Żch ├║dajoch.

2.5. Spracovan├şm osobn├Żch ├║dajov kupuj├║ceho m├┤┼że pred├ívaj├║ci poveri┼ą tretiu osobu, ako spracovate─ża a to predov┼íetk├Żm subjektom nevyhnutn├Żm pre kvalitn├ę vybavenie objedn├ívky, doru─Źenie tovaru a zistenie spokojnosti z├íkazn├şkov. Okrem t├Żchto subjektov nebud├║ osobn├ę ├║daje pred├ívaj├║cim bez predch├ídzaj├║ceho s├║hlasu kupuj├║ceho odovzd├ívan├ę tret├şm osob├ím.

2.6. Osobn├ę ├║daje bud├║ spracov├ívan├ę po dobu neur─Źit├║. Osobn├ę ├║daje bud├║ spracov├ívan├ę v elektronickej podobe automatizovan├Żm sp├┤sobom alebo v tla─Źenej podobe neautomatizovan├Żm sp├┤sobom.

2.7. Kupuj├║ci potvrdzuje, ┼że poskytnut├ę osobn├ę ├║daje s├║ presn├ę a ┼że bol pou─Źen├Ż o tom, ┼że sa jedn├í o dobrovo─żn├ę poskytnutie osobn├Żch ├║dajov. Kupuj├║ci prehlasuje, ┼że bol pou─Źen├Ż o tom, ┼że s├║hlas so spracovan├şm osobn├Żch ├║dajov m├┤┼że vo vz┼ąahu k pred├ívaj├║cemu odvola┼ą p├şsomn├Żm ozn├ímen├şm doru─Źen├Żm na adresu pred├ívaj├║ceho.

2.8. Ak po┼żiada kupuj├║ci o inform├íciu o spracovan├ş svojich osobn├Żch ├║dajov, je mu pred├ívaj├║ci povinn├Ż t├║to inform├íciu odovzda┼ą. Pred├ívaj├║ci m├í pr├ívo za poskytnutie inform├ície pod─ża predch├ídzaj├║cej vety po┼żadova┼ą primeran├║ ├║hradu neprevy┼íuj├║cu n├íklady nevyhnutn├ę na poskytnutie inform├ície.

2.9. Kupuj├║ci s├║hlas├ş so zasielan├şm inform├íci├ş s├║visiacich s tovarom, slu┼żbami alebo podnikom pred├ívaj├║ceho na elektronick├║ adresu kupuj├║ceho a ─Ćalej s├║hlas├ş so zasielan├şm obchodn├Żch ozn├ímen├ş pred├ívaj├║cim na elektronick├║ adresu kupuj├║ceho.

2.10 V pr├şpade, ┼że by sa kupuj├║ci domnieval, ┼że pred├ívaj├║ci alebo spracovate─ż (─Źl. 2.5) vykon├íva spracovanie jeho osobn├Żch ├║dajov, ktor├ę je v rozpore s ochranou s├║kromn├ęho a osobn├ęho ┼żivota kupuj├║ceho alebo v rozpore so z├íkonom, najm├Ą ak s├║ osobn├ę ├║daje nepresn├ę s oh─żadom na ├║─Źel ich spracovania, m├┤┼że:

2.11 po┼żiada┼ą pred├ívaj├║ceho alebo spracovate─ża o vysvetlenie,

2.12. po┼żadova┼ą, aby pred├ívaj├║ci alebo spracovate─ż odstr├ínil takto vzniknut├Ż stav. Najm├Ą sa m├┤┼że jedna┼ą o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvid├íciu osobn├Żch ├║dajov. Ak je ┼żiados┼ą kupuj├║ceho pod─ża predch├ídzaj├║cej vety uznan├í za opr├ívnen├║, pred├ívaj├║ci alebo spracovate─ż odstr├íni okam┼żite z├ívadn├Ż stav. Ak nevyhovie pred├ívaj├║ci alebo spracovate─ż ┼żiadosti, m├í kupuj├║ci pr├ívo obr├íti┼ą sa priamo na ├Ürad na ochranu osobn├Żch ├║dajov. T├Żmto ustanoven├şm nie je dotknut├ę opr├ívnenie kupuj├║ceho obr├íti┼ą sa so svoj├şm podnetom na ├Ürad na ochranu osobn├Żch ├║dajov priamo.

2.13. Ak po┼żiada kupuj├║ci o inform├íciu o spracovan├ş svojich osobn├Żch ├║dajov, je mu pred├ívaj├║ci povinn├Ż t├║to inform├íciu odovzda┼ą. Pred├ívaj├║ci m├í pr├ívo za poskytnutie inform├ície pod─ża predch├ídzaj├║cej vety po┼żadova┼ą primeran├║ ├║hradu neprevy┼íuj├║cu n├íklady nevyhnutn├ę na poskytnutie inform├ície.

3. Objednávka a nákup tovaru - uzavretie kúpnej zmluvy

3.1. Webov├ę rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru pon├║kan├ęho pred├ívaj├║cim na predaj, a to vr├ítane uvedenia cien jednotliv├ęho pon├║kan├ęho tovaru. Ceny pon├║kan├ęho tovaru s├║ uveden├ę vr├ítane dane z pridanej hodnoty a v┼íetk├Żch s├║visiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zost├ívaj├║ v platnosti po dobu, kedy s├║ zobrazovan├ę vo webovom rozhran├ş obchodu. T├Żmto ustanoven├şm nie je obmedzen├í mo┼żnos┼ą pred├ívaj├║ceho uzatvori┼ą k├║pnu zmluvu za individu├ílne dohodnut├Żch podmienok. V┼íetky ponuky predaja tovaru umiestnen├ę vo webovom rozhran├ş obchodu s├║ nez├ív├Ązn├ę a pred├ívaj├║ci nie je povinn├Ż uzatvori┼ą k├║pnu zmluvu oh─żadom tohto tovaru.

3.2. Webov├ę rozhranie obchodu obsahuje aj inform├ície o n├íkladoch spojen├Żch s balen├şm a dodan├şm tovaru. Inform├ície o n├íkladoch spojen├Żch s balen├şm a dodan├şm tovaru uveden├ę vo webovom rozhran├ş obchodu plat├ş len v pr├şpadoch, ke─Ć je tovar doru─Źovan├Ż v r├ímci ├║zemia Slovensk├ę republiky.

3.3. Pre objednanie tovaru vypln├ş kupuj├║ci objedn├ívkov├Ż formul├ír vo webovom rozhran├ş obchodu. Objedn├ívkov├Ż formul├ír obsahuje najm├Ą inform├ície o:

- objedn├ívanom tovaru (objedn├ívan├Ż tovar "vlo┼ż├ş" kupuj├║ci do elektronick├ęho n├íkupn├ęho ko┼í├şka webov├ęho rozhrania obchodu),

- sp├┤sobu ├║hrady k├║pnej ceny tovaru, ├║daje o po┼żadovanom sp├┤sobe doru─Źenia objedn├ívan├ęho tovaru a

- inform├ície o n├íkladoch spojen├Żch s dodan├şm tovaru (─Ćalej spolo─Źne len ako "objedn├ívka").

3.4. Pred zaslan├şm objedn├ívky pred├ívaj├║cemu je kupuj├║cemu umo┼żnen├ę skontrolova┼ą a meni┼ą ├║daje, ktor├ę do objedn├ívky kupuj├║ci vlo┼żil, a to aj s oh─żadom na mo┼żnos┼ą kupuj├║ceho zis┼ąova┼ą a opravova┼ą chyby vzniknut├ę pri zad├ívan├ş d├ít do objedn├ívky. Objedn├ívku odo┼íle kupuj├║ci pred├ívaj├║cemu kliknut├şm na tla─Źidlo "Z├ív├Ązne objedna┼ą". ├Üdaje uveden├ę v objedn├ívke s├║ pred├ívaj├║cim pova┼żovan├ę za spr├ívne. Pred├ívaj├║ci bezodkladne po obdr┼żan├ş objedn├ívky toto obdr┼żan├ş kupuj├║cemu potvrd├ş elektronickou po┼ítou, a to na adresu elektronickej po┼íty kupuj├║ceho uveden├║ v pou┼ż├şvate─żskom rozhran├ş ─Źi v objedn├ívke (─Ćalej len "elektronick├í adresa kupuj├║ceho").

3.5. Pred├ívaj├║ci je v┼żdy opr├ívnen├Ż v z├ívislosti na charaktere objedn├ívky (mno┼żstvo tovaru, v├Ż┼íka k├║pnej ceny, predpokladan├ę n├íklady na dopravu) po┼żiada┼ą kupuj├║ceho o dodato─Źn├ę potvrdenie objedn├ívky (napr├şklad p├şsomne ÔÇőÔÇő─Źi telefonicky).

3.6. Kupuj├║ci berie na vedomie, ┼że pred├ívaj├║ci nie je povinn├Ż uzatvori┼ą k├║pnu zmluvu, a to najm├Ą s osobami, ktor├ę predt├Żm podstatn├Żm sp├┤sobom poru┼íili k├║pnu zmluvu (vr├ítane obchodn├Żch podmienok).

3.7. Kupuj├║ci s├║hlas├ş s pou┼żit├şm komunika─Źn├Żch prostriedkov na dia─żku pri uzatv├íran├ş k├║pnej zmluvy. N├íklady vzniknut├ę kupuj├║cemu pri pou┼żit├ş komunika─Źn├Żch prostriedkov na dia─żku v s├║vislosti s uzatvoren├şm k├║pnej zmluvy (n├íklady na internetov├ę pripojenie, n├íklady na telef├│nne hovory) si hrad├ş kupuj├║ci s├ím.

4. Cena tovaru a platobn├ę podmienky

4.1. Cenu tovaru a pr├şpadn├ę n├íklady spojen├ę s dodan├şm tovaru pod─ża k├║pnej zmluvy m├┤┼że kupuj├║ci uhradi┼ą pred├ívaj├║cemu nasleduj├║cimi sp├┤sobmi:

- dobierkou pri prevzat├ş

- prostredn├şctvom elektronickej platobnej br├íny

- bankov├Żm prevodom na ├║─Źet ─Ź├şslo IBAN: CZ6120100000002301490831, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

4.2. Spolo─Źne s k├║pnou cenou je kupuj├║ci povinn├Ż zaplati┼ą pred├ívaj├║cemu aj n├íklady spojen├ę s balen├şm a dodan├şm tovaru. Ak nie je uveden├ę vyslovene inak, rozumie sa ─Ćalej k├║pnou cenou aj n├íklady spojen├ę s dodan├şm tovaru.

4.3. V pr├şpade platby pri vyzdvihnut├ş tovaru v predajni pred├ívaj├║ceho ─Źi v pr├şpade platby na dobierku je k├║pna cena splatn├í pri prevzat├ş tovaru.

4.4. V pr├şpade bezhotovostnej platby prostredn├şctvom elektronickej platobnej br├íny je z├ív├Ązok kupuj├║ceho uhradi┼ą k├║pnu cenu splnen├Ż okamihom prip├şsania pr├şslu┼ínej ─Źiastky na ├║─Źet pred├ívaj├║ceho.

4.5. Pred├ívaj├║ci je opr├ívnen├Ż, najm├Ą v pr├şpade, ┼że zo strany kupuj├║ceho ned├┤jde k dodato─Źn├ęmu potvrdenie objedn├ívky, po┼żadova┼ą uhradenie celej k├║pnej ceny e┼íte pred odoslan├şm tovaru kupuj├║cemu.

4.6. Pr├şpadn├ę z─żavy z ceny tovaru poskytnut├ę pred├ívaj├║cim kupuj├║cemu nie je mo┼żn├ę vz├íjomne kombinova┼ą.

4.7. Ak je to v obchodnom styku obvykl├ę alebo ak je tak ustanoven├ę v┼íeobecne z├ív├Ązn├Żmi pr├ívnymi predpismi, vystav├ş pred├ívaj├║ci vzh─żadom k platb├ím realizovan├Żch na z├íklade k├║pnej zmluvy kupuj├║cemu da┼łov├Ż doklad - fakt├║ru. Pred├ívaj├║ci je platcom dane z pridanej hodnoty.

5. Dodacie podmienky

5.1. Kupuj├║ci berie na vedomie, ┼że pod─ża ustanovenia ┬ž 1829 ods. 4 z├íkona ─Ź. 89/2012 Zb. Ob─Źiansky z├íkonn├şk, v znen├ş neskor┼í├şch predpisov (─Ćalej len "ob─Źiansky z├íkonn├şk"), nemo┼żno okrem in├ęho odst├║pi┼ą od k├║pnej zmluvy na dod├ívku tovaru upraven├ęho pod─ża priania kupuj├║ceho.

5.2. Ak sa nejedn├í o pr├şpad uveden├Ż v 5.1 ─Źi o in├Ż pr├şpad, ke─Ć nemo┼żno od k├║pnej zmluvy odst├║pi┼ą, m├í kupuj├║ci v s├║lade s ustanoven├şm ┬ž 1829 ods. 1 Ob─Źianskeho z├íkonn├şka pr├ívo od k├║pnej zmluvy odst├║pi┼ą, a to do ┼ítrn├ístich (14) dn├ş od prevzatia tovaru. Odst├║penie od k├║pnej zmluvy mus├ş by┼ą pred├ívaj├║cemu preuk├ízate─żne doru─Źen├ę do ┼ítrn├ístich (14) dn├ş od prevzatia tovaru, a to na s├şdlo spolo─Źnosti pred├ívaj├║ceho alebo na adresu elektronickej po┼íty pred├ívaj├║ceho.

5.3. V pr├şpade odst├║penia od zmluvy pod─ża ─Źl. 5.1 obchodn├Żch podmienok sa k├║pna zmluva od za─Źiatku ru┼í├ş. Tovar mus├ş by┼ą pred├ívaj├║cemu vr├íten├Ż do 2 pracovn├Żch dn├ş od odoslania odst├║penia od zmluvy pred├ívaj├║cemu. Tovar mus├ş by┼ą pred├ívaj├║cemu vr├íten├Ż nepo┼íkoden├Ż a neopotrebovan├Ż a, ak je to mo┼żn├ę, v p├┤vodnom obale.

5.4. V lehote desiatich (10) dn├ş od vr├ítenia tovaru kupuj├║cim pod─ża ─Źl. 5.3 obchodn├Żch podmienok je pred├ívaj├║ci opr├ívnen├Ż vykona┼ą presk├║manie vr├íten├ęho tovaru, najm├Ą za ├║─Źelom zistenia, ─Źi vr├íten├Ż tovar nie je po┼íkoden├Ż, opotrebovan├Ż alebo ─Źiasto─Źne spotrebovan├Ż.

5.5. V pr├şpade odst├║penia od zmluvy pod─ża ─Źl. 5.1 obchodn├Żch podmienok vr├íti pred├ívaj├║ci k├║pnu cenu (bez n├íkladov vynalo┼żen├Żch na dodanie tovaru) kupuj├║cemu najnesk├┤r do desiatich (10) dn├ş od skon─Źenia lehoty na presk├║manie tovaru pod─ża ─Źl. 5.4 obchodn├Żch podmienok, a to bezhotovostne na ├║─Źet ur─Źen├Ż kupuj├║cim alebo v hotovosti v predajni pred├ívaj├║ceho.

5.6. Kupuj├║ci berie na vedomie, ┼że ak tovar vr├íten├Ż kupuj├║cim bude po┼íkoden├Ż, opotrebovan├Ż alebo ─Źiasto─Źne spotrebovan├Ż, vznik├í pred├ívaj├║cemu vo─Źi kupuj├║cemu n├írok na n├íhradu ┼íkody jemu t├Żm vzniknut├ę. N├írok na ├║hradu vzniknutej ┼íkody je pred├ívaj├║ci opr├ívnen├Ż jednostranne zapo─Ź├şta┼ą proti n├íroku kupuj├║ceho na vr├ítenie k├║pnej ceny. Rovnako tak n├írok na zmluvn├║ pokutu pod─ża ─Źl. 5.3 obchodn├Żch podmienok je pred├ívaj├║ci opr├ívnen├Ż jednostranne zapo─Ź├şta┼ą proti n├íroku kupuj├║ceho na vr├ítenie k├║pnej ceny.

6. Preprava a dodanie tovaru

6.1. Sp├┤sob doru─Źenia tovaru ur─Źuje kupuj├║ci, ak nie je v k├║pnej zmluve stanoven├ę inak.

6.2. Ak je pred├ívaj├║ci pod─ża k├║pnej zmluvy povinn├Ż doda┼ą tovar na miesto ur─Źen├ę kupuj├║cim v objedn├ívke, je kupuj├║ci povinn├Ż prevzia┼ą tovar pri dodan├ş. Ak neprevezme kupuj├║ci tovar pri dodan├ş, je pred├ívaj├║ci opr├ívnen├Ż od k├║pnej zmluvy odst├║pi┼ą.

6.3. V pr├şpade, ┼że je z d├┤vodov na strane kupuj├║ceho nutn├ę tovar doru─Źova┼ą opakovane alebo in├Żm sp├┤sobom ako bolo uveden├ę v objedn├ívke, je kupuj├║ci povinn├Ż uhradi┼ą n├íklady spojen├ę s opakovan├Żm doru─Źovan├şm tovaru, resp. n├íklady spojen├ę s in├Żm sp├┤sobom doru─Źenia.

6.4. Pri prevzat├ş tovaru od prepravcu je kupuj├║ci povinn├Ż skontrolova┼ą neporu┼íenos┼ą obalov tovaru a v pr├şpade ak├Żchko─żvek z├ívad toto bezodkladne ozn├ími┼ą prepravcovi. V pr├şpade zistenia poru┼íenia obalu sved─Źiaceho o neopr├ívnenom vniknut├ş do z├ísielky nemus├ş kupuj├║ci z├ísielku od prepravcu prevzia┼ą. Podpisom dodacieho listu kupuj├║ci potvrdzuje, ┼że z├ísielka tovaru sp─║┼łala v┼íetky podmienky a n├íle┼żitosti a na pr├şpadn├║ neskor┼íiu reklam├íciu oh─żadom poru┼íenia obalu z├ísielky nem├┤┼że by┼ą bran├Ż oh─żad.

7.┬áZodpovednos┼ą za vady, z├íruka

7.1. Pr├íva a povinnosti zmluvn├Żch str├ín oh─żadne zodpovednosti pred├ívaj├║ceho za vady, vr├ítane z├íru─Źnej zodpovednosti pred├ívaj├║ceho, sa riadia pr├şslu┼ín├Żmi v┼íeobecne z├ív├Ązn├Żmi predpismi.

7.2. Pred├ívaj├║ci zodpoved├í kupuj├║cemu za to, ┼że pred├ívan├í vec je v zhode s k├║pnou zmluvou, najm├Ą, ┼że je bez ch├Żb. Zhodou s k├║pnou zmluvou sa rozumie, ┼że pred├ívan├í vec m├í akos┼ą a ├║┼żitkov├ę vlastnosti zmluvou po┼żadovan├ę, pred├ívaj├║cim, v├Żrobcom alebo jeho z├ístupcom popisovan├ę, alebo na z├íklade nimi vykon├ívanej reklamy o─Źak├ívan├ę, popr├şpade akos┼ą a ├║┼żitkov├ę vlastnosti pre vec tak├ęho druhu obvykl├ę, ┼że zodpoved├í po┼żiadavk├ím pr├ívnych predpisov, je v tomu zodpovedaj├║com mno┼żstve, miere alebo hmotnosti a zodpoved├í ├║─Źelu, ktor├Ż pred├ívaj├║ci pre pou┼żitie veci uv├ídza alebo na ktor├Ż sa vec obvykle pou┼ż├şva.

7.3. V pr├şpade, ┼że vec pri prevzat├ş kupuj├║cim nie je v zhode s k├║pnou zmluvou (─Ćalej len "rozpor s k├║pnou zmluvou"), m├í kupuj├║ci pr├ívo na to, aby pred├ívaj├║ci bezplatne a bez zbyto─Źn├ęho odkladu vec uviedol do stavu zodpovedaj├║ceho k├║pnej zmluve, a to pod─ża po┼żiadavky kupuj├║ceho bu─Ć v├Żmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je tak├Żto postup mo┼żn├Ż, m├┤┼że kupuj├║ci po┼żadova┼ą primeran├║ z─żavu z ceny veci alebo od zmluvy odst├║pi┼ą. To neplat├ş, ak kupuj├║ci pred prevzat├şm veci o rozpore s k├║pnou zmluvou vedel alebo rozpor s k├║pnou zmluvou s├ím sp├┤sobil. Rozpor s k├║pnou zmluvou, ktor├Ż sa prejav├ş v priebehu ┼íiestich (6) mesiacov odo d┼ła prevzatia veci, sa pova┼żuje za rozpor existuj├║ci u┼ż pri jej prevzat├ş, ak to neodporuje povahe veci alebo pokia─ż sa nepreuk├í┼że opak.

7.4. Pr├íva kupuj├║ceho vypl├Żvaj├║ce zo zodpovednosti pred├ívaj├║ceho za vady, vr├ítane z├íru─Źnej zodpovednosti pred├ívaj├║ceho, uplat┼łuje kupuj├║ci u pred├ívaj├║ceho a to na emailovej adrese info@butlers.sk.

7.5. Vzh─żadom k druhu tovaru sa za chybu tovar nepova┼żuje rozdielnos┼ą vo farbe dreva a pr├şrodn├Żch materi├ílov, odtie┼ła a text├║re.

8. Mimos├║dne rie┼íenie spotrebite─żsk├ęho sporu

8.1. V├í┼żen├Ż spotrebite─ż, ak sa domnievate, ┼że sme V├ís po┼íkodili, alebo nesplnili svoje z├ív├Ązky, nap├ş┼íte na na┼íu emailov├║ adresu info@butlers.sk

8.2. Ak sa n├ím nepodar├ş spor vyrie┼íi┼ą priamo, na z├íklade Z├íkona ─Ź. 378/2015, ktor├Żm sa men├ş z├íkon ─Ź. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebite─ża, m├íte tie┼ż pr├ívo na mimos├║dne rie┼íenie spotrebite─żsk├ęho sporu.

8.3. Subjektom (ADR) mimos├║dneho rie┼íenia spotrebite─żsk├Żch sporov medzi obchodn├şkom a spotrebite─żom, je ─îesk├í obchodn├í in┼ípekcia, alebo org├íny ur─Źen├ę Ministerstvom priemyslu a obchodu, pozri http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

8.4. U ─îeskej obchodnej in┼ípekciem├í spotrebite─ż mo┼żnos┼ą poda┼ą n├ívrh prostredn├şctvom on-line formul├íra, dostupn├ęho na internetov├Żch str├ínkach ─îeskej obchodnej in┼ípekcie: https://adr.coi.cz/cs.

8.5. Spotrebite─ż m├┤┼że poda┼ą n├ívrh u ─îeskej obchodnej in┼ípekcie alebo poveren├ęhosubjektu najnesk├┤r do 1 roka odo d┼ła, ke─Ć uplatnil svoje pr├ívo, ktor├ę je predmetom sporu, u pred├ívaj├║ceho prv├Żkr├ít.

8.6 Spotrebite─ż m├┤┼że poda┼ą n├ívrh tie┼ż prostredn├şctvom platformy mimos├║dneho rie┼íenia spotrebite─żsk├Żch sporov E├Ü, ktor├í je dostupn├í online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. ┬áN├ívrh tu m├┤┼że poda┼ą len spotrebite─ż ┼żij├║ci v E├Ü na obchodn├şka so s├şdlom v E├Ü.

8.7. Ak sporn├ę strany nie s├║ spokojn├ę s kvalitou mimos├║dneho rie┼íenia spotrebite─żsk├ęho sporu a domnievaj├║ sa, ┼że po─Źas konania do┼ílo k poru┼íeniu Pravidiel pre mimos├║dne rie┼íenie spotrebite─żsk├Żch sporov, m├┤┼żu poda┼ą s┼ąa┼żnos┼ą na adresu Ministerstva priemyslu a obchodu alebo na emailov├║ adresu adr@mpo.cz.

8.8. V pr├şpade cezhrani─Źn├Żch sporov pom├íha spotrebite─żom v pr├şstupe k pr├şslu┼ín├ęmu subjektu mimos├║dneho rie┼íenia spotrebite─żsk├Żch sporov Eur├│pske spotrebite─żsk├ę centrum ─îesk├í republika.

8.9. N├íklady spojen├ę s mimos├║dnym rie┼íen├şm spotrebite─żsk├Żch sporov si strany nes├║ samy.

9. ─Äal┼íie pr├íva a povinnosti zmluvn├Żch str├ín

9.1. Kupuj├║ci nadob├║da vlastn├şctvo k tovaru zaplaten├şm celej k├║pnej ceny tovaru.

9.2. Kupuj├║ci berie na vedomie, ┼że programov├ę vybavenie a ─Ćal┼íie s├║─Źasti tvoriace webov├ę rozhranie obchodu s├║ chr├ínen├ę autorsk├Żm pr├ívom. Kupuj├║ci sa zav├Ązuje, ┼że nebude vykon├íva┼ą ┼żiadnu ─Źinnos┼ą, ktor├í by mohla jemu alebo tret├şm osob├ím umo┼żni┼ą neopr├ívnene zasahova┼ą ─Źi neopr├ívnene u┼żi┼ą programov├ę vybavenie alebo ─Ćal┼íie s├║─Źasti tvoriace webov├ę rozhranie obchodu.

9.3. Kupuj├║ci nie je opr├ívnen├Ż pri vyu┼ż├şvan├ş webov├ęho rozhrania obchodu pou┼ż├şva┼ą mechanizmy, programov├ę vybavenie alebo in├ę postupy, ktor├ę by mohli ma┼ą negat├şvny vplyv na prev├ídzku webov├ęho rozhrania obchodu. Webov├ę rozhranie obchodu je mo┼żn├ę u┼ż├şva┼ą len v rozsahu, ktor├Ż nie je na ├║kor pr├ív ostatn├Żch z├íkazn├şkov pred├ívaj├║ceho a ktor├Ż je v s├║lade s jeho ur─Źen├şm.

9.4. Pred├ívaj├║ci nie je vo vz┼ąahu ku kupuj├║cemu viazan├Ż ┼żiadnymi k├│dexami spr├ívania v zmysle ustanovenia ┬ž 1820 Ob─Źianskeho z├íkonn├şka.

9.5. Kupuj├║ci berie na vedomie, ┼że pred├ívaj├║ci nenesie zodpovednos┼ą za chyby vzniknut├ę v d├┤sledku z├ísahov tret├şch os├┤b do webovej str├ínky alebo v d├┤sledku pou┼żitia webovej str├ínky v rozpore s ich ur─Źen├şm.

10. Doru─Źovanie

10.1. Ak nebude dohodnut├ę inak, v┼íetka kore┼ípondencia s├║visiaca s k├║pnou zmluvou mus├ş by┼ą druhej zmluvnej strane doru─Źen├í p├şsomne, a to elektronickou po┼ítou, osobne alebo doporu─Źene prostredn├şctvom prev├ídzkovate─ża po┼ítov├Żch slu┼żieb (pod─ża v├Żberu odosielate─ża). Kupuj├║cemu je doru─Źovan├Ż na adresu elektronickej po┼íty uveden├║ v jeho u┼ż├şvate─żskom ├║─Źte.

10.2. Spr├íva je doru─Źen├í:

- v pr├şpade doru─Źovania elektronickou po┼ítou okamihom jej prijatia na server prich├ídzaj├║cej po┼íty; integrita spr├ív zaslan├Żch elektronickou po┼ítou m├┤┼że by┼ą zabezpe─Źen├í certifik├ítom,

- v pr├şpade doru─Źovania osobne alebo prostredn├şctvom prev├ídzkovate─ża po┼ítov├Żch slu┼żieb prevzat├şm z├ísielky adres├ítom,

┬á- v pr├şpade doru─Źovania osobne alebo prostredn├şctvom prev├ídzkovate─ża po┼ítov├Żch slu┼żieb tie┼ż odmietnut├şm prevzatia z├ísielky, odoprie ak adres├ít (popr├şpade osoba opr├ívnen├í za neho z├ísielku prevzia┼ą) z├ísielku prevzia┼ą,

- v pr├şpade doru─Źovania prostredn├şctvom prev├ídzkovate─ża po┼ítov├Żch slu┼żieb uplynut├şm lehoty desiatich (10) dn├ş od ulo┼żenia z├ísielky a danie v├Żzvy adres├ítovi na prevzatie ulo┼żenej z├ísielky, ak d├┤jde k ulo┼żeniu z├ísielky u prev├ídzkovate─ża po┼ítov├Żch slu┼żieb, a to aj v pr├şpade, ┼że sa adres├ít o ulo┼żen├ş nedozvedel.

11.┬áZ├ívere─Źn├ę ustanovenia

11.1. Ak vz┼ąah s├║visiaci s pou┼żit├şm webovej str├ínky alebo pr├ívny vz┼ąah zalo┼żen├Ż k├║pnou zmluvou obsahuje medzin├írodn├Ż (zahrani─Źn├Ż) prvok, potom strany dojedn├ívaj├║, ┼że vz┼ąah sa riadi ─Źesk├Żm pr├ívom.T├Żmto nie s├║ dotknut├ę pr├íva spotrebite─ża vypl├Żvaj├║ce zo v┼íeobecne z├ív├Ązn├Żch pr├ívnych predpisov.

11.2. Ak je niektor├ę ustanovenia obchodn├Żch podmienok neplatn├ę alebo ne├║─Źinn├ę, alebo sa tak├Żm stane, namiesto neplatn├Żch ustanoven├ş nast├║pi ustanovenie, ktor├ęho zmysel sa neplatn├ęmu ustanovenia ─Źo najviac pribli┼żuje. Neplatnos┼ąou alebo ne├║─Źinnos┼ąou jedn├ęho ustanovenia nie je dotknut├í platnos┼ą ostatn├Żch ustanoven├ş. Zmeny a doplnky k├║pnej zmluvy ─Źi obchodn├Żch podmienok vy┼żaduj├║ p├şsomn├║ formu.

11.3. K├║pna zmluva vr├ítane obchodn├Żch podmienok je archivovan├í pred├ívaj├║cim v elektronickej podobe a nie je pr├şstupn├í.

11.4. Pred├ívaj├║ci si vyhra┼łuje pr├ívo na zmenu znenia obchodn├Żch podmienok.


Posledn├í aktualiz├ícia Obchodn├Żch podmienok: V Prahe d┼ła 1. 1. 2019.