ESSENCE

Vonný olej Cotton Clouds 10 ml
7.99 € cena vrátane DPH

Artiklové číslo: 10223738

Dostupnosť: skladem, doprava 2-4 pracovné dni

Objednávate si viac kusov než máme aktuálne skladom (cca 6 ks), tovar Vám radi objednáme z centrálneho skladu. Dostupnosť sa predĺži o cca 2-3 týždne.

S vonným olejom ESSENCE Cotton Clouds doprajete svojim 20 30 miliónom čuchových buniek zmyselné a voňavé opojenie. Skúste ho pridať k purpure alebo do aróma lampy. K dostaniu v ďalších variantoch.

Detaily produktu

VAROVANIE:

  • obsahuje: 2- (4-terc-butylbenzyl) propionaldehyd, (2E) -2- (fenylmethyliden) oktanal, 4-terc-butylcyklohexyl-acetát, 3,7-dimethyl-oktan-3-ol, hexyl-salicylát, citronellol, kumarin, 1- (2 3,8,8-tetramethyl-l, 2,3,4,5,6,7,8-oktahydrataftalen-2-yl) ethanon. Piperonal, reakční směs 3,5-dimethylcyklohex-3-en-l-karbaldehydu a 2,4-dimethylcyklohex-3-en-l-karbaldehydu, [la (E), 2p] -1- (2,6,6- Trimethylcyklohex-3-en-l-yl) but-2-en-l-on, allyl-3-cyklohexylpropionát, geranylacetát
  • môže spôsobiť alergické reakcie spôsobuje podráždenie kože - môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
  • spôsobuje vážne podráždenie očí toxické pre vodné organizmy

ODPORÚČANIE:

  • ak je potrebná lekárska pomoc, majte pripravený obal alebo štítok
  • udržujte mimo dosahu detí
  • zabráňte uvoľneniu do životného prostredia
  • obsah aj obal zlikvidujte v súlade s miestnymi / národnými / medzinárodnými predpismi

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:

  • umyte veľkým množstvom vody a mydla

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:

  • niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou
  • pokiaľ je to možné, vyberte kontaktné šošovky a pokračujte vo vyplachovaní

Rozmery: priemer 2,4 cm, V 7 cm, objem 10 ml

Materiál: sklo, umelá hmota, izbová vôňa

Zdieľajte s priateľmi
Naozaj chcete zmazať položku z košíka?
 
 
Zmazať